Posiadamy w ofercie , 

    nowe przepiękne wzory szkła , 
          naczyń  ekologicznych                   i zastawy w starym stylu