Posiadamy w ofercie , 
    nowe przepiękne wzory szkła , 
          naczyń  ekologicznych                   i zastawy w starym stylu